Sportjaink
Ezen az oldalon rövid ismertetőket találsz az egyes sportokról. Ha hiányzik a listából egy sportág ne habozz, írd meg nekünk és mi felvesszük.

Programok
Ha tudsz egy jó programot, oszd meg velünk is !
Intézmények
Név Telefon Város
Szentendre Polgári Tenisz Club 36 (20) 912 4096 Szentendre
Magic Gym 36 (1) 405 5772 Budapest XVI. kerület
ELTE Sporttelep 36 (1) 206 5390 Budapest XI. kerület
Mazsi Hungarospa Sportcentrum 36 (30) 263 7971 Hajdúszoboszló
Makár - Tanya Sportcentrum 36 (72) 224 400 Pécs
További intézményekért kattints ide !
Ha ismersz egy jó intézményt, ajánld nekünk is !
Tenisz
Ebben a sportágban regisztrált csapatok száma: 1
Leírás
A teniszt ketten vagy négyen, a pálya közepén kifeszített háló felett teniszütővel továbbított labdával játsszák. Aszerint, hogy egy-egy vagy két-két játékos játszik egymás ellen, a játékot egyes vagy páros játéknak nevezzük.
A játékosok a háló két egymással szemben levő oldalán állnak fel. Az a játékos, aki a labdát - a szabályok által meghatározott módon - játékba hozza, az adogató, a vele szemben álló játékos a fogadó. A térfélválasztást és azt, hogy a mérkőzés kezdetekor ki lesz az adogató, sorsolással döntik el.
Az adogatónak felváltva a pálya hosszanti jobb és bal fele mögül kell adogatnia, jobbról kezdve az adogatást. Az adogatott labdának át kell haladnia a háló fölött úgy, hogy az átlósan szemben levő adogatóudvarban, vagy az azt határoló valamelyik vonalon érjen talajt. A szabályszerű adogatás és adogatás-visszaütés után a labdát a kijelölt vonalak között a pálya egyik oldaláról - a háló fölött - a pálya ellenkező oldalára ütik mindaddig, míg a labdamenet az egyik játékos hibájából be nem fejeződik. Ezek a labdamenetek a teniszsport eredményszámításának alapjai.
Az adogató pontot veszít, ha kétszer egymás után hibásan adogat. Az adogató pontot nyer, ha az adogatott labda megérinti a fogadót, vagy bármit, ami rajta vagy nála van, mielőtt a talajt érné. A labdamenetekben a játékosok pontot vesztenek, ha a játékban levő labdát nem ütik vissza közvetlenül a háló felett, mielőtt az kétszer egymás után a talajt érinti, vagy 9 úgy ütik vissza, hogy az az ellenfél térfelének határvonalain kívül ér földet, illetve röptében ütik meg a labdát, de nem sikerül az ellenfél térfelére juttatni. (Röpte, ha a labdát úgy ütjük vissza, hogy a labda a saját térfelet nem érinti.)
Ha a játékos megnyeri az első labdamenetet, 15-öt kell a javára számolni, ha a második labdamenetet is megnyeri, a játékállás 30 a javára, a harmadik labdamenet megnyerése esetén 40, a negyedik pont megnyerése után "játékot" nyert a érdéses játékos. Kivéve: ha mindkét játékos 3 labdamenetet '' nyert, mert ebben az esetben az állás egyenlő és a játékosoknak egymás után két pontot kell szerezniük, hogy a játékot megnyerjék.
Minden játék befejezése után az ellenfelek adogatást cserélnek, vagyis az adogatóból fogadó lesz és fordítva.
Az a játékos, aki előbb nyer 6 játékot, megnyeri a játszmát. Ha mindkét játékos 5-5 játékot nyert, a győzelemhez 2 nyert játékkülönbség szükséges tehát a játszmát mindaddig folytatni kell, amíg ezt a különbséget az egyik játékos el nem éri. (Ez a szabály kizárja a 6 : 5 vagy a 7 : 6 arányú játszma végeredményt.)
Egy mérkőzés legfeljebb 5, de ha nők is részt vesznek benne, 3 játszmából állhat.
Páros játéknál az adogatás sorrendjét a játszmák elején kell eldönteni. Az a pár, amelyik a játszma első játékában adogatásra jogosult, meghatározza, hogy melyik tagja adogat. Az ellenfél-páros hasonló módon dönti el a kérdést a második játék elején. A harmadik játékban annak a játékosnak a párja kezdi el az adogatást, aki az első játékban kezdett adogatni.
A fogadás rendjét is a játszma elején kell meghatározni. Az a pár, amelyik a játszma első játékában az adogatást fogadja, meghatározza, hogy melyikük fogadja az első adogatást. Akire a választás esik, minden további páratlan játékban fogadó lesz. Az ellenfél-kettős hasonlóképpen dönti el, hogy melyikük fogadja az adogatást a második játékban.
A pálya téglalap alakú. Egyes játéknál a játéktér hossza 23,77, szélessége 8,23 m. A páros mérkőzés játékterének szélessége 10,97 m, azaz 1,37 m-rel szélesebb mindkét oldalon, mint az egyes játék pályája. A játéktér két végét és oldalait határoló vonalakat alap-, illetve oldalvonalaknak nevezzük.
A pálya közepén végighúzódó hálót a páros pálya oldalvonalaitól kifelé 91,5 cm-re álló hálótartó oszlopok tartják. A háló magassága középen 91,5, az oszlopoknál 106,5 em. A hálót középen heveder rögzíti a földhöz. Egyes játéknál az egyes pálya oldalvonalaitól kifelé 91,5 cm-re 106,5 cm hálómagasságban ún. egyes lécekkel támasztják alá.
A hálótól az alapvonal felé 6,40 m távolságra - mindkét térfélen - az adogatóvonalak találhatók a hálóval párhuzamosan. A háló két oldalán, az oldal- és adogatóvonalakkal határolt területet két egyenlő részre osztja a középvonal. A szabadtéri pályák vonalait általában magnéziumporral vagy mésszel jelölik ki. A középvonal 5 cm széles, a többi vonal legkisebb szélessége 2,5 cm, legnagyobb szélessége 5 cm. Kivételt csak az alapvonal képez, amely 10 cm széles is lehet. Valamennyi méretbe a vonalak külső széle is beletartozik.
A pálya alapvonalai mögött és oldalvonalai mellett az ún. kifutókat találjuk. A kifutók mérete a pálya osztályozásától függ. (Pl. az I. osztályú pálya hátsó kifutója legalább 6,40 m és oldalkifutója legalább 3,65 m.)
A labda külső felületének mindenhol simának kell lennie. A labda átmérője legalább 6,350 cm, de legfeljebb 6,668 cm lehet. Súlya 56,70 és 58,47 g között váltakozhat.
Az ütők méreteire vonatkozóan nincsenek határozott előírások. Általában az ütők hossza és szélessége között az arány 3 : 1.
A teniszjáték lényege, hogy a labda úgy jusson az ellenfél térfelére, hogy ne érhesse el, vagy a visszaütés a lehető legnehezebb legyen. A teniszjáték mozgásanyagának elsajátításához és ezen belül a technika fő részét kitevő ütések sikeres végrehajtásához erőre, állóképességre, gyorsaságra és ügyességre van szükség. Ezen fizikai képességeken kívül természetesen az értelmi és akarati tényezőknek is igen nagy a jelentőségük.
Az alapvető fontosságú ütések: az alapütések (tenyeres és fonák), az adogatás és a röpte. Az ütések második csoportjába az átemelés, a fej feletti játék (lecsapás), a fékezett és félröpte ütés tartozik.
A teniszjáték fejlesztésének, a játékosok fejlődésének előfeltétele a taktikai képzettség megalapozása és fokozása, a tervszerű játékmódé, amelyet az ellenfél, a saját technikai és taktikai felkészültség, valamint a külső körülmények figyelembevételével kell kialakítani.
Korunkban a támadójáték uralkodik. A magas színvonalú alapütések és előkészítés mellett az erőteljes, jól helyezett adogatások és leütések, a röptejáték jellemzik a sportágat. A játékosok a legrövidebb időn belül igyekeznek az adogatóvonal és a háló közötti területet "birtokolni". A támadójáték jellemzi a klasszis játékosokat is.
Az előzőekben a versenysporttal foglalkoztunk, de a teniszjáték nagy előnye, hogy fiatal kortól a késő öregkorig egészségfejlesztő hatású.
 
Forrás: